• Slider

SEGONA OPORTUNITAT

Estem especialitats entre d’altres en la Llei de la Segona Oportunitat.

Després de la seva publicació en el BOE, ha entrat en vigor la “Llei de mecanisme de Segona Oportunitat”, reducció de la càrrega financera i altres mesures d'ordre social, popularment coneguda com a Llei de Segona Oportunitat.

Aquesta llei pretén alleugerir de càrregues per deutes a petits empresaris autònoms i particulars, que d'aquesta manera troben una via legal per reorganitzar els seus deutes en cas d’una insolvència econòmica i també pels deutes avalats als que no puguin fer front.

Aquesta és una de les principals especialitzacions del despatx juntament amb la Mediació i Administració Concursal.

Hem intervingut en la tramitació de múltiples expedients de concursos de creditors, i mediacions concursals comptant amb professionals altament qualificats i preparats per intervenir en aquests procediments tan complexos. Les àrees d'actuació són les que es descriuen seguidament:

  • Assessorament, negociació i preparació d'Acords Extrajudicials de Pagaments.
  • Elaboració de Plans de Viabilitat para societats, empresaris autònoms i particulars.
  • Diagnòstic i anàlisi de la crisi empresarial, Anàlisi i diagnòstic de la situació real de la societat o empresa autònom.
  • Auditoria pre concursal en matèria mercantil, comptable, fiscal i laboral.
  • Elaboració i negociació amb creditors de propostes de conveni pre concursales (quitació i/o espera).
  • Negociació d'acords de refinançament amb creditors, especialment amb entitats financeres.
  • Estudi i planejament de Convenis i Liquidacions extrajudicials.
  • Adreça i tramitació de procediments concursals. Optimització del procés.
  • Representació legal de creditors afectats en procediments concursals.
  • Estudi de la responsabilitat civil o penal dels administradors de fet o de dret, de la societat i la seva defensa jurídica.

Contacta amb nosaltres i t’ajudarem

A QUI VA DIRIGIT

Aquesta llei pretén alleugerir de càrregues per deutes a per a empresaris autònoms i particulars, que d'aquesta manera troben una vía legal per reorganitzar els seus deutes en cas d’una insolvència econòmica i també pels deutes avalats als que no puguin fer front.

La novetat fonamental radica en la instauració d'un règim d'exoneració de deutes per als deutors que siguin persones naturals, sempre que el deutor sigui de bona fe (que no hagi estat declarat culpable del concurs i que hagi celebrat o almenys intentat arribar a un acord extrajudicial) i que prèviament es liquidi el seu patrimoni o es declari que el concurs ha conclòs per insuficiència de la massa. En els supòsits en què es donin ambdues circumstàncies, el deutor podrà veure com els seus deutes es veuen exonerats quasi en la totalitat, en el cas que hagi intentat un acord extrajudicial de pagaments.

AUTÒNOMS


PARTICULARS


FINANCERES


ALTRES


QUIN COST TÉ

L’aplicació de la Llei de la segona oportunitat s’ha plantejat de forma que tingui el menys cost possible per l’empresari autònom i per la persona particular, com a característica principal.

El cost del procediment de mediació concursal es composa per:

1.

EL COST DE L’ARANZEL NOTARIAL DE LA LOCALITAT ON RESIDEIX EL DEUTOR, SENSE EL QUAL NO ES POSSIBLE INICIAR EL PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD DE L'ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS. (A.E.P).

2.

COST DELS HONORARIS MEDIADOR CONCURSAL, REGULAT PER REIAL DECRETI (ES REALITZA EL PREVI CÀLCUL DELS MATEIXOS).

3.

ELS COST DELS HONORARIS PROFESSIONALS DE L' ADVOCAT / ASSESSOR.