• Slider

La reforma de la Llei Concursal de 2015 ha incrementat els inconvenients de la venda de la unitat productiva

Autor: Noticias Jurídicas

15 mayo, 2017

La venda de la unitat productiva ha d'efectuar-lliure de càrregues i gravàmens, ja que l'alienació no hauria de suposar una subrogació de l'adquirent en la posició de l'entitat concursada, sinó un mitjà per satisfer els crèdits dels creditors. No obstant això, l'esmentada reforma limita aquesta possibilitat a facilitar que es declari una successió empresarial a efectes laborals i de seguretat social. Tal com s'està reclamant des de diverses instàncies, resulta fonamental que se suprimeixi o es limiti que els deutes laborals i de la Seguretat Social es transmetin en les vendes d'unitats productives. D'aquesta manera s'aconseguiria salvar més empreses, el que redundaria en majors ingressos a favor de la Seguretat Social a mig termini i es mantindrien més llocs de treball, la qual cosa generaria una major riquesa i estabilitat en el teixit empresarial.Tornar al llistat de notícies