• Slider

Llei de Segona Oportunitat, una solució durant pandèmia del coronavirus

Autor: Aciuriseco

09 junio, 2020

Llei de Segona Oportunitat, una solució durant pandèmia del coronavirus


La Llei de la Segona Oportunitat va néixer com un mecanisme que redueix la càrrega financera (anul·lant deutes) i altres mesures d'ordre social. Està dirigida a persones particulars o empreses autònomes que travessin una situació financera crítica. Aquesta llei permet que qualsevol particular o petit empresari pugui tornar a començar des de zero si la seva situació financera és insostenible. A causa d'això, moltes empreses i persones naturals volen acollir-se a la Llei de Segona oportunitat durant la crisi actual del COVID-19.

 

El número de les persones físiques, empresàries o no, que es volen acollir a la Llei de Segona Oportunitat ha pujat un 130%, però tot apunta al fet que continuarà augmentant a mesura que vagi passant el temps.

D'altra banda, és necessari destacar que la majoria de les empreses que sol·liciten acollir-se a aquest vehicle legal fan vida en grans ciutats com Madrid, Barcelona i València.

 

Requisits per a acollir-se a la Llei de Segona Oportunitat

En una situació financera crítica provocada per una crisi com la de la COVID-19, es poden aprofitar els beneficis de la Llei de Segona Oportunitat sempre que es compleixin uns certs requisits. Aquesta llei distingeix, d'una banda, els requisits relatius a l'acord extrajudicial de pagaments, regulats en el art 231 de la llei concursal, i per un altre, els requisits del benefici d'exoneració de l'article 178 bis.

Requisits relatius a l'acord extrajudicial:

 • L'estimació inicial del passiu no ha de superar els 5 milions d'euros.
 • Si el deutor és empresari (incloent professionals i autònoms), haurà d'aportar un balanç.
 • El deutor no pot haver estat condemnat per delicte contra el patrimoni, l'ordre socioeconòmic, la Hisenda Pública, la Seguretat Social, els drets dels treballadors, o per falsedat documental en els 10 anys anteriors.
 • No estar tramitant o haver obtingut un benefici similar en els últims 5 anys.
 • Des de la recent sentència del Tribunal Suprem el mes de juliol 2019, contempla també una quitació de fins al 70% dels crèdits de dret públic, permetent el pagament del 30% restant en quotes mensuals durant 5 anys.
 • El Mediador Concursal designat per l'autoritat competent, seré qui presenti als creditors una proposta de pagaments adaptada a la situació del deutor, demostrant així la bona fe del mateix a satisfer els seus deutes.


Requisits relatius al benefici d'exoneració (alliberament del deute):

 • La persona ha d'haver acabat el concurs per liquidació o per insuficiència de la massa activa del patrimoni del deutor.
 • És indispensable haver intentat un acord extrajudicial de pagaments amb els creditors.
 • Presentar la sol·licitud del benefici d'exoneració com a objectiu del concurs consecutiu que s'ha de declarar en els 15 dies posteriors a la finalització de l'acord extrajudicial de pagaments.
 • El deutor haurà d'acceptar que el benefici d'exoneració es faci constar en el Registre concursal durant 5 anys. Aquest benefici d'exoneració podrà ser revocat durant aquest termini de temps, si millorés substancialment la situació del deutor, per exemple mitjançant una herència o loteria, o si el deutor hagués ocultat ingressos, béns o drets.
 • Tots els deutes contra la massa han d'estar satisfetes.Tornar al llistat de notícies