• Slider

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Aquí hi trobareu un recull dels articles publicats als diferents mitjans de comunicació, relacionats amb el Dret Concursal i Insolvències.

Qui pot i qui no pot acollir-se la Llei de Segona Oportunitat?

La Llei de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera...

Deu claus per entendre la Llei de Segona Oportunitat per a emprenedors

Després de la seva publicació al BOE, dijous passat va entrar en vigor la...

La segona oportunitat allibera a un autònom de 2 milions en deutes

Un autònom espanyol ha quedat exonerat dels deutes contrets per la seva...