• Slider

MITJANS DE COMUNICACIÓ

Aquí hi trobareu un recull dels articles publicats als diferents mitjans de comunicació, relacionats amb el Dret Concursal i Insolvències.

El nombre de concursos augmenta a Espanya un 5% en el que va d'any

Ha afectat més de 20.000 llocs de treball i les empreses facturaven 4.200...

Augmenten els concursos de persones físiques

El nombre de concursos va aconseguir en el primer trimestre del 2017 un total...

Qui pot i qui no pot acollir-se la Llei de Segona Oportunitat?

La Llei de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera...

Deu claus per entendre la Llei de Segona Oportunitat per a emprenedors

Després de la seva publicació al BOE, dijous passat va entrar en vigor la...

La segona oportunitat allibera a un autònom de 2 milions en deutes

Un autònom espanyol ha quedat exonerat dels deutes contrets per la seva...